مدیر سایت
3 پست ها

شتابدهنده ایده پردازان؛ برگزاری سومین استارتاپ ویکند بازی در دانشگاه سما اردبیل

سومین استارتاپ ویکند بازی دانشگاه سما اردبیل

سومین استارتاپ ویکند بازی دانشگاه سما اردبیل در تاریخ ۲۲ الی ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ توسط شتابدهنده ایده پردازان و با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه سما اردبیل برگزار شد.

کسب مقام دوم تیم سیویتاس در سومین چالش نوآوری تهران هوشمند

سومین چالش نوآوری تهران هوشمند

در سومین رویداد تهران هوشمند که از دوازدهم تا نوزدهم آذرماه ۱۳۹۸ به همت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار ‌شد، تیم سیویتاس، با شرکت در چالش نوآوری