دانسته دوم؛ آموزش نحوه پر کردن بوم ناب – آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم

دانسته دوم؛ آموزش نحوه پر کردن بوم ناب – آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم

برای آشنایی بیشتر با روند استارتاپ ویکندها و بازدهیِ هرچه بیشتر این رویدادها، اقدام به انتشار سلسله مقالات “آنچه بهتر است قبل از شرکت در

برگزاری سومین استارتاپ ویکند سما اردبیل با محوریت بازی

برگزاری سومین استارتاپ ویکند سما اردبیل با محوریت بازی

دانشگاه سما اردبیل برای سومین سال پیاپی و هر بار به شیوه ای کارامدتر از گذشته، اقدام به برگزاری سومین رویداد استارتاپ ویکند در حوزه

دانسته اول؛ ارائه آسانسوری -آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم

دانسته اول؛ ارائه آسانسوری -آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم

پیشتر توضیحاتی در مورد اینکه در استارتاپ ویکندها چه می گذرد ارائه دادیم و از این به بعد طی سلسله مقالاتی با عنوان آنچه بهتر

چه اتفاقاتی در استارتاپ ویکندها رخ می دهد؟

چه اتفاقاتی در استارتاپ ویکندها رخ می دهد؟

همانطور که پیشتر بدان اشاره کردیم یکی از بهترین روش ها برای امکان سنجی ایده و تبدیل آن به کسب و کاری نو، شرکت در