تعرفه خدمات ما

 • بهاء
 • حجم
 • پشتیبانی
 • مدت پشتیبانی
 • حافظه

پایه

۵۰۰۰۰ریال

 • ۱۰GB
 • هفته ای یک بار
 • ۲GB

استاندارد

۸۰۰۰۰ریال

 • ۲۰GB
 • روزانه
 • ۳GB

پیشرفته

۱۰۰۰۰۰ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • ۶GB

تعرفه خدمات ما

 • بهاء
 • حجم
 • پشتیبانی
 • مدت پشتیبانی
 • حافظه

پایه

۵۰۰۰۰ ریال

 • ۱۰GB
 • هفته ای یک بار
 • ۲GB

استاندارد

۸۰۰۰۰ریال

 • ۲۰GB
 • روزانه
 • ۳GB

پیشرفته

۱۰۰۰۰۰ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • ۶GB

پیشرفته

۱۰۰۰۰۰ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • ۶GB

تعرفه خدمات ما

 • قیمت
 • حجم
 • پشتیبانی
 • مدت پشتیبانی
 • حافظه

پایه

۵۰۰۰۰ریال

 • ۱۰GB
 • هفته ای یک بار
 • ۲GB

استاندارد

۸۰۰۰۰ریال

 • ۲۰GB
 • روزانه
 • ۳GB

پیشرفته

۱۰۰۰۰۰ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • ۶GB

استاندارد

۸۰۰۰۰ریال

 • ۲۰GB
 • روزانه
 • ۳GB

پیشرفته

۱۰۰۰۰۰ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • ۶GB

در مورد خدمات ما سوالی دارید ؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.