همزمان با برگزاری سومین استارتاپ ویکند بازی سما، دومین دورهمی فعالان اپ و‌ گیم استان نیز با هدف آشنایی فعالان استانی این عرصه و شبکه سازی آن ها باهم، توسط شتابدهنده ایده پردازان برگزار شد.

در این همنشینی که در تاریخ ۲۳ آبان سال ۹۸ در فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری استان اردبیل و با همکاری سازمان فضای مجازی سراج محقق شده بود، مهمانان ارجمندی چون آقای کیوان ملک محمدی، مدیرعامل استودیو بازی ساز گونای، آقای سید رحیم هاشمی رئیس بخش اپ و گیم و آقای عبدالمحمد سبزعلی مسئول رویدادهای سازمان فضای مجازی سراج حضور داشتند.

در دورهمی آقای ملک محمدی برای شرکت کننده ها از تجربیات چندین ساله‌ی خود در حوزه بازی سازی صحبت کردند و جناب آقای عبدالمحمد سبزعلی نیز از اهمیت شبکه سازی و‌ تمرینِ تیم سازی صحبت به میان آوردند.


همچنین جناب آقای هاشمی، میزان بالای تاثیرگذاری و فراگیری گیم در جامعه ایرانی به خصوص نوجوانان را خاطر نشان کرده و بر پتانسیل بالای این صنعت برای رشد تاکید کردند.
در نهایت این همنشینی با پرسش و پاسخ بین شرکت کننده ها و اساتید مدعو و همچنین شبکه سازی بین آن ها به پایان رسید.