تست شخصیت‌شناسی MBTI

  • کاربر گرامی در پاسخ به سوالات گزینه ای را انتخاب کنید که به شخصیت واقعی شما نزدیک تر است نه ویژگی هایی که می خواهید داشته باشید. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به تمامی سوالات با دقت پاسخ دهید.