اگر ایده ای دارید که می خواهید با تیمتان آن را عملی کنید اما برای ادامه ی راه و تجاری سازی نیاز به آموزش و مشاوره دارید، فرم زیر را پر کنید. بعد از بررسی فرم ها توسط کارشناسان، ایمیل ما به دست شما خواهد رسید.