سپیده برنا
1 پست ها

سپیده هستم، مدیر سایت آی پی هلد و کو فاندر استارتاپ سیویتاس. یک فارغ التحصیل معماری که عاشق گرافیک هست و به دنیای طراحی وب و تعامل بصری، سوئیچ کرده.

دانسته دوم؛ آموزش نحوه پر کردن بوم ناب – آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم

آموزش نحوه پر کردن بوم ناب

برای آشنایی بیشتر با روند استارتاپ ویکندها و بازدهیِ هرچه بیشتر این رویدادها، اقدام به انتشار سلسله مقالات “آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم” کرده