دانسته پنجم؛ ساخت کمینه محصول پذیرفتنی (minimum viable product – mvp) ؛ آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم.

دانسته پنجم؛ ساخت کمینه محصول پذیرفتنی (minimum viable product – mvp) ؛ آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم.

در طول استارتاپ ویکندها، همه تیم ها به ساخت کمینه محصول پذیرفتنی  (minimum viable product – mvp) از ایده خود تشویق می شوند. اما کمینه

کسب مقام دوم تیم سیویتاس در سومین چالش نوآوری تهران هوشمند

کسب مقام دوم تیم سیویتاس در سومین چالش نوآوری تهران هوشمند

در سومین رویداد تهران هوشمند که از دوازدهم تا نوزدهم آذرماه ۱۳۹۸ به همت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار ‌شد، تیم سیویتاس،

دانسته چهارم؛ اعتبارسنجی ایده استارتاپی؛ آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم.

دانسته چهارم؛ اعتبارسنجی ایده استارتاپی؛ آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم.

یکی از مهمترین کارهایی که شرکت کننده هایِ استارتاپ ویکندها تشویق به انجامش می شوند، اعتبارسنجی ایده استارتاپی شان می باشد. تا اینجا ما با

دانسته سوم؛ تکنیک های خلاقیت در ایده پردازی – آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم

دانسته سوم؛ تکنیک های خلاقیت در ایده پردازی – آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم

همه ما می دانیم که برای راه اندازی استارتاپ باید ایده ای نو داشته باشیم. بدین معنا که خلقی جدید و یا تغییری صحیح در